01 Header

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

RTÜK’E BİR ÜYE DE DİYANET KONTENJANINDAN VERİLSİN

Türkiye, son yıllarda ciddi manada ahlaki ve manevi bir çöküş yaşıyor. Milletimiz diziler ve eğlence programlarıyla ahlaksızlığa maruz kalıyor. Aile yapısına büyük zarar veren dizilerin ve programların ardı arkası kesilmiyor. Ahlaksız yaşamlar zihinlerde normalleştirilmeye çalışılıyor.

TV kanallarının reyting yarışı kızıştıkça, aile yapısına yönelik tehlike de büyüyor. RTÜK'e yapılan şikayetlere rağmen, ardı arkası kesilmeyen bazı televizyon dizileri ve eğlence programları milletimizin aile yapısının temelini yıkmaya devam ediyor. TV programları ahlaksızlığa ve gayri meşru hayat tarzına özendiren, toplumsal yapımızı tehdit eden, birer bataklığa dönüştü.

Çarpık ilişkilerin gösterildiği diziler, her geçen gün artıyor ve aile yapımız dinamitleniyor. Ahlaksızlığın had safhaya çıktığı bazı televizyon dizileri, ne yazık ki çocuklarımız için büyük bir tehlike arz ediyor. Fuhuş, çarpık ilişkiler gibi ahlaksızlıkları sık sık veren bu dizi ve programlar aile kurumunu dinamitliyor. Gençler, her türlü kötülüğü dizilerden öğreniyor.

Televizyon yayınlarını denetlemekle görevli olan RTÜK'e vatandaşlardan şikâyet yağıyor. RTÜK'ün ahlaksız yayınlardan dolayı ceza uygulama yoluna nadiren gitmesi ise tepkilere yol açıyor. RTÜK'ün görevini hakkıyla yerine getirmediğini belirten vatandaşlarımız, denetimlerin biraz daha sıkılaşmasını, ulusal kanallara baskı uygulanmasını ve bu tür dizilerin önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, LGBTİ'lere yönelik nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanı Sayın ERBAŞ hakkında suç duyurusunda bulunması, artık bardağı taşıran son damla olmuştur.

İstanbul Sözleşmesinden aldıkları cesaretle, LGBT benzeri dernek ve örgütlerin sosyal medya mecralarında ve internet televizyonculuğu vasıtasıyla ailelerimizi ve çocuklarımızı dinamitledikleri yetmiyormuş gibi, Diyanet İşleri Başkanı hakkında LGBTİ'lere yönelik nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmaları, RTÜK’te Diyanet’ten bir üyenin bulundurulmasını elzem haline getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dikkat Çekmişti

 

Geçtiğimiz aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda yayınlanan dizilerde evlilik dışı hayatın özendirildiğini söyleyerek tepki göstermişti. Erdoğan, dizi ve programlardaki gayri ahlakiliğe tepki göstererek "Buna bir tavır koymalıyız" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Evlilik dışı hayat medya aracılığıyla özendirilmeye çalışılıyor. Aile kökünü kurutmayı amaçlayan sembollerin önü açılmaya çalışılıyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna hep birlikte tavır koymalıyız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanımızın tepkisine rağmen, kanallarda yayınlanan ahlaksız dizilere her gün bir yenisi ekleniyor. Sosyal medyada bu tür dizilere tepki gösteren kullanıcılar, yetkililerin bir an evvel etkili bir adım atmasını talep ediyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu-(RTÜK)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli, Anayasanın 133. maddesi kapsamında üyeleri TBMM Genel Kurulunca seçilen, 1994 yılında kurulmuş özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir. Üst Kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı

1965 yılında kabul edilen ve son olarak 2010 yılında 6002 sayılı kanunla değişikliklerin yapıldığı, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 633 sayılı Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bugün yürürlükte olan kanunudur. Anayasada ki görev tanımı şu şekilde yer alır:

Madde 1 – İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Din İşleri Yüksek Kurulunun görevleri; Madde 5- d) Başkanlıkça incelenmek üzere havale edilen basılı, sesli ve görüntülü eserleri dini bakımdan inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek.

Diyanet İşleri başkanlığı teşkilat yasasında yapılacak bir değişiklikle, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun (d) fıkrasında yer alan ‘görevleri’ kapsamının, ‘radyo ve televizyon faaliyetlerini dini bakımdan inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermek ve denetlemek’ şeklinde genişletilmesi sorunu çözmeye yetecektir.

Anayasa’mızın 633 sayılı kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın görev tanımı, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun (d) fıkrasında yer alan görevlerinin yukarıda arz edildiği şekilde genişletilmesiyle, Diyanet’in Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) mutlaka bir üye ile temsil edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Seçilecek Diyanet RTÜK üyesi, aileleri ve gençliğimizi ifsat eden ahlaksız dizi ve programların denetlenmesinde ve TV kanallarında toplumu din konusunda yanlış bilgilendiren, ehil olmayan sözde hocaları! da denetleme hakkına sahip olacaktır.

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden dolayı yapılacak yeni bir düzenleme ile Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın da RTÜK’te bir üye ile temsil edilmesi hususunu saygılarımızla ar ederiz.

 

 

 

 

Powered By aSa