01 Header

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sayın Fuat OKTAY, 05 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğunuz açıklamada  “E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendika üyelik ve istifa işlemlerinin E-Devlete entegre edilmesi için çalışma başlatılmıştır. E-Devlet www.turkiye.gov.tr adresinden “Çalışma Hayatım” başlığında vatandaşların iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, sendika, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemlerin bütünleşik bir yapıda sunulmasının planladığını.’’ Şeklindeki ifadeleriniz yazılı ve görsel medyada yer almış ve biz kamu görevlilerini sevindirmişti.

Günümüz Türkiye’sinde vatandaşlarımızı ilgilendiren resmi tüm iş ve işlemlerin e-Devlet üzerinden yürütüldüğü, ‘din değiştirme’ gibi en hassas ve önemli işlemin dahi e-Devlet üzerinden yapıldığı, işçi sendikalara üye işçilerimizin istifa ve üyelik işlemlerinin yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği, siyasi partilere üyelik ve iptal işlemlerinin de e-Devlet üzerinden sağlandığı bir ortamda, memur sendikalarına üyelik veya istifa işlemlerinin hala ilkel ve kağıt israfına neden olacak bir şekilde (3 nüsha istifa ve 3 nüsha üyelik formu)  yapılıyor olması biz memurları derinden üzmektedir.

Güç zehirlenmesi yaşayan sendikaların oluşturdukları baskı vb. uygulamalar nedeniyle çalıştığı kuruma giderek istifa etmekten çekinen kamu görevlilerimiz, istifa ve üyelik işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirmek istemektedirler. Artık tüm resmi işlemlerin e-İmza şekline dönüştüğü, kağıt israfının %50 azaltıldığı ülkemizde, kamu görevlilerimizi altı adet form doldurmaya mecbur bırakmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz.

‘Kamu, özel sektör ve toplumsal hayatın her aşamasında dijitalleşmenin sağlanabilmesinin öncelikli hedef olduğunu, bürokrasinin azaltılmasını ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdığınızı, 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirdiğini, elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri gibi tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulduğunu, kamu hizmetleri sisteminin bütününü akıllılaştırmaya, yani kamuda dijital dönüşüm için, dijital Türkiye'yi tüm boyutlarıyla gerçekleştirmeye yönelik adımları attığınız’ şeklindeki basına yansıyan açıklamalarınız, dijitalleşme ve e-Devlet uygulamasına verdiğiniz önemi göstermektedir.

Bu bağlamda; Yaklaşık beş ay önce kamu görevlilerimize verdiğiniz ‘e-devlet üzerinden sendika istifa ve üyelik işlemleri çalışması başlattık’ müjdesinin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Özellikle PANDEMİ sürecini yaşadığımız bu süreçte, bakkal-market alışverişlerinin dahi internetten gerçekleştiği, HES kodu gibi hayati tüm işlemlerin e-Devlet üzerinden sağlandığı bir ortamda, kamu görevlilerimizin çalıştıkları kuruma giderek sendika istifa ve üyelik işlemlerini kağıt üzerinden yapmaları bu süreç ve uygulamalarla çelişmektedir.

Mil-Diyanetsen olarak, Cumhurbaşkanlığımızın başlattığı bu değerli çalışmanın en kısa zamanda hayata geçirilmesini saygılarımızla arz ederiz.

 oktay mektup2

 

Powered By aSa