01 Header

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül: "Camii lojmanları için kira bedeli talep etmenin hukuki dayanağı bulunmamaktadır"

 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla birlikte köy-mezra ve kasaba statüsünde ki yerleşim yerlerinde, Belediyeler Milli Emlak, Bazı yerlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hatta Türkiye Diyanet Vakfı cami lojmanlarında oturan camii görevlilerden kira talep etmekte ve görevliler mağdur edilmektedir.

Bu kira taleplerine geriye dönük ECRİ MİSİL talebi de eklenince bazı din görevlilerimizden 20-30 bin TL’yi bulan meblağlar istenmekte ve mahkeme kapılarında din görevlilerimiz adeta süründürülmektedir.

Konuya ilişkin DİB Başkanlık Hukuk Müşavirliğinin vermiş olduğu mütalaa şu şekildedir: ‘633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre cami ve mescitlerin yönetimi Başkanlığımıza aittir. Cami lojmanları cami müştemilatından olup, ticari faaliyette kullanılması ön görülen yerlerden değildir.
Cami lojmanları için kira bedeli talep etmenin hukuki dayanağı bulunmamaktadır’

Şimdi; Hukuk Müşavirliğimizin konuya ilişkin mütalaası ortada dururken, neden hala cami görevlilerimizden mahkeme yoluyla kira ve geri dönük ecri misil talebinde bulunuluyor? Doğrusu anlamış değiliz.

Konuya ilişkin sendikamıza gelen yüzlerce şikâyet var. DİB başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın bu sorunun çözümüne ilişkin somut adımlar atmasını bekliyoruz.

En azından 633 sayılı teşkilat yasamızda bir düzenleme yapılarak ‘Halkımızın dişinden tırnağından artırarak tamamen hayırsever vatandaşlarımızın gayretleriyle yapılmış ve din görevlilerimize tahsis edilmiş olan meskenlerden kira talebinde bulunulamaz’ şeklinde bir düzenlemenin yapılması elzem hale gelmiştir.

Diyanet personelinin sorunlarını çözecek makam Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Mil Diyanet Sen olarak Diyanet İşleri Başkanımızdan bu sorunun çözümüne yönelik atık SOMUT adım bekliyoruz. Çünkü bu sorun giderek büyümekte ve görevlilerimiz ciddi anlamda mağduriyetler yaşamaktadır.

Powered By aSa