01 Header

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

(Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Türkiye’mizin çeşitli il ve ilçelerinde görev yapan Kur’an kursu öğreticilerimizin Mil-Diyanetsen genel merkezine ulaştırdıkları ‘4-6 yaş Kur’an kursu öğreticilerinin karşılaştıkları problemler’ başlıklı taleplerini genel müdürlüğünüzün takdirlerine arz ediyoruz:

4-6 YAŞ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER

1-  4-6 Yaş kursları, ders programı noktasında, ihtiyaç odaklı kurslardan farklı bir sisteme tabi olmalı; Sadece standart bir temel öğretim olmalı, ek öğretim programları 4-6 yaşta uygulanmamalıdır. Kayıtlar sadece sene başında alınıp, ara dönemde alınması ihtiyacı olmadığından, bu grubun mevzuatı tamamen değiştirilerek, eğitim dönemlere ayrılmadan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki gibi yıllık planlanmalıdır. Eğitim devam ederken, mevcut sistemdeki gibi yeni kayıt alınıp kayıt silme işlemleri devam ettirilmelidir.

2- 72 aydan büyük olup,  sağlık raporu alarak ilkokula başlamayacak çocuklar, ana okulunaa gidebildiği gibi, bizim kurslarımıza da gelebilmelidir.

Yıl içerisinde 4 yaşını dolduran çocuklar, önceki dönemde mevcut olan uygulamadaki gibi, kursa kaydedilebilmelidir.

3- Bütün 4-6 yaş kurslarında Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki gibi standart bir sistem getirilerek, haftada 24 saat ders yapılarak eğitim birliği sağlanmalıdır.

4- Okula hazırlık derslerinin ( matematik, kavramlar, dikkat çalışmaları, küçük kas çalışmaları vs.), bizim öğrencilerimizin diğer okul öncesi kurumlara giden çocuklar gibi birinci sınıfa hazır bulunuşluk açısından ve velilerin de yoğun isteği göz önünde bulundurularak müfredatımıza eklenmelidir.  Çocukların yaş düzeylerine göre ayrı ayrı tasarlanmış matematik, kavramlar, dikkat beceri adı altında kitaplar hazırlanmalıdır.

5- 4-6 yaş grubunun kolayca okuyabileceği, renkli, büyük yazılı, bilgisayar hatlı, cüz cüz hazırlanmış Kur’an-ı Kerim ivedilikle hazırlanmalıdır.

6- Elif cüz kitabı, elif cüz etkinlik kitabından ayrılarak daha derli toplu, çalışma sayfaları biraz daha zenginleştirilerek hazırlanmalıdır.

7-  Sınıf mevcudunun, en verimli eğitimin sağlanması amacıyla azami 15 öğrenci olmalı, 9 öğrenciyle sınıf açılabiliyor olması ve ek ders almak için en az 6 öğrencinin bulunmasının yeterli olması yönünde değişikliğe gidilmesi faydalı olacaktır.

8- Dört Yıllık Dini Yüksek tahsil yapmış olan hocalarımıza öğretmenlik statüsü verilmelidir.

9- Özellikle 3 ve daha fazla sınıfı bulunan kurslarda yönetici konumunda olan öğreticilerimizin, hem diğer öğreticilerle aynı saat derse girmeleri, hem yöneticilik işlerini yürütmeleri, resmi işlemleri takip ederek aynı zamanda kursların oldukça yoğun fiziksel ve diğer sorunlarıyla ilgilenmeleri, büyük bir iş yüküne sebep olmaktadır. Buna ivedilikle çözüm getirilmesi gerekmektedir.

10- Sınıf mevcudu ek ders alma sayısının altında kalan yöneticilere mevcut sistemde hiç ek ders ödenmemekte, diğer öğreticilerden daha fazla iş yükü ve sorumluluk alıp, maalesef  hiç eşit olmayan şartlarda eşit ücret almaktadırlar. Aynı husus yaz kursu döneminde de geçerli olmaktadır. Yaz kurslarında öğreticilerin sadece kayıtları girmesi iş yükünde dengeyi sağlamamaktadır. Bu haksız ve adil olmayan uygulamanın ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

Yöneticinin maaş karşılığı verdiği ders sayısının, diğer öğreticiden sadece 3 saat fazla olması bu dengesizliği karşılayacak nitelikte olmayıp,  mevcudu 100’den fazla olan kurslarda bütün 4-6 yaş sınıfları 30 saat ders işlediğinde, yönetici 6 saatin ücretini alamamış olmaktadır.

Bu itibarla;  yönetici ücretinin, ders ücretinden ayrı bir kategoride değerlendirilmesi, mevcudu 50 ve üzeri olan kurslarda kademe kademe yükseltilmesi talebimizdir.

11-  Kur’an kurslarımızda, eğitimin olmadığı zamanlarda (kayıt dönemi hariç) , öğreticilerin kursta bulunması zorunlu tutulmamalı. Hem günlük ders bitiminden sonra, hem eğitimin olmadığı ara dönemlerde bazı bölgelerdeki bu uygulama yönetmelikle engellenmelidir.

12-  Ders materyalleri eğitim başlamadan müftülüklere ulaştırılmalıdır.

13-  Yapılacak bütün değişiklikler uygulama esaslarında belirtilmeli, öğretici veliye karşı zor durumda bırakılmamalıdır. Bu noktada ( bu yıl uygulamaya konana 10 ekim ve sonrasında doğanların yaşları dolduğunda kursa kayıt yaptıramayacağı gibi )

14- Milli Eğitim Bakanlığı’yla bir protokol hazırlanarak, anaokulu bölümünde okuyan öğrencilerin bizim kurslarımızda da staj yapması sağlanmalıdır.

15 – Her kursa mutlaka en az 1 tane yardımcı eleman görevlendirilmesi sağlanmalıdır.

16- Her ilçede bir PDR öğretmeni çalıştırılmalı ve düzenli olarak kursları takip etmelidir.

17- 4-6 yaş Kur’an kurslarının mevzuatı günümüz şartlarına göre yeniden güncellenmelidir. İhtiyaç odaklı kurslardan ayrılmalıdır. Ders ücretleri ihtiyaç odaklı kurslardan farklılaştırılmalıdır.

18- Kur’an kurslarının yakıt ve elektrik ücretleri Başkanlığımız bütçesine konacak ödenek ile karşılanmalı, öğreticilerin bu yükten kurtulması sağlanmalıdır.

19- Kur’an kursu öğreticisi istihdam edilirken 4-6 yaş öğreticisi olacağı, formasyonu olan kişilerden istihdam edilmelidir. Yetişkin okutulan kurslardan farklılaştırılmalıdır.

20- Kur’an kurslarımızın fiziki ortamının iyileştirilmesi için kurs gelirlerini artırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

21- 4-6 Kur’an kurslarında fahri öğreticileri, yardımcı görevli olarak görevlendirilmelidir.

22- 4-6 yaş Kur’an kursu öğreticilerine Uzman Öğretmen statüsü verilmeli, maaş ve özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.

Celaleddin GÜL

Genel Başkan

Powered By aSa