01 Header

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Covid 19 salgını kapsamında karantinaya alınan personelin idari izinli sayılıp sayılmayacağı ve hastalık raporu almaları halinde maaşlarından kesinti yapılıp yapılmayacağı konusu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Gelen cevabi yazıda ise karantinaya alınan personelin sağlık kuruluşlarından veya aile hekimlerinden hastalık raporu almaları veya almış oldukları hastalık raporlarının hastalık iznine dönüştürülerek maaş kesintilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi istenilmektedir.

Ancak; Temaslı kişilerin hastalıklı kişiler olarak tanımlanması mümkün değildir. Bu kişiler bulundukları ortamda idari tedbir olarak karantinaya alınmakta, bir çoğu da pozitif olmadan tekrar işine dönmektedir.

Bu bağlamda idari zarurete binaen karantina altında tutulmaktadırlar. Temaslı kişiler zarurete binaen bilmediği ve semptom göstermeyen kişiler ile aynı ortamda olmalarından dolayı karantinaya alınmaktadır.

Bu sebeple hastalık raporuna binaen raporlu hastalar gibi değerlendirilmesi, raporlarının hastalık iznine dönüştürülerek maaşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde kesinti yapılması hakkaniyete uygun bir görüş değildir.

Bu durumda olan personelimizin tıpkı 60 yaş üstü gibi idari izinli sayılmaları hakkaniyete daha uygun bir yaklaşım olacağını değerlendirmekteyiz.

Ayrıca bu tür bir uygulamanın Başkanlığımız dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda bulunulmadığı, hatta online ders yapan yapmayan herkese fiili olarak ders yapılmış gibi kabul edildiği bir ortamda, Başkanlığımızın böyle bir görüşü uygulaması personelimiz arasında huzursuzluğa sebep vermektedir.

Bu sebeple; Başkanlığımızın temaslı kabul edilerek karantinaya alınan personelimizin özlük haklarına dokunmadan ve maaş kesintisi yapılmadan idari izinli sayılmalarını ve geçmişe dönük kesintilerin hesaplanarak hak sahiplerine iade edilmesi için gerekli çalışmayı başlatmaları hususunda gereğini arz ederim.


Celaleddin Gül
Genel Başkan

Powered By aSa