01 Header

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Mil-Diyanetsen Genel Başkanı Celaleddin Gül beraberinde genel başkan yardımcısı Arif Şenel ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ı Bakanlıkta ziyaret ederek Cami Elektrik Faturaları Sorununu Konuştu.

Genel başkan Celaleddin Gül, Bakan yardımcısına yaklaşık 75 il ve 400 ilçe ziyareti gerçekleştirdiğini, gittiği her yerde din görevlilerimizin ve Kur’an kurslarımızın en büyük probleminin elektrik faturalarının ödenmesi konusu olduğunu ifade ederek, sorumlu bir sendika olarak bu konunun çözümü için geldiklerini ifade etti.

Yapılan görüşmede Bakan yardımcısı Abdullah Tancan şunları ifade etti:

> Bakanlık olarak her camide iki sayaç istememizin nedeni aydınlatma ve ısınma fiyat tarifelerinin farklı olması dolayısıyladır.

> Bakanlık olarak Diyanet İşleri Başkanlığına ‘aydınlatma faturaları bütçeden ödenir, ısıtma-soğutma faturaları ise din görevlilerince toplanarak ödenir, bütçeden ödenmez’ şeklinde herhangi bir yazılı veya sözlü ifademiz olmamıştır olamaz da.

> Bakanlık olarak Diyanet yetkililerine: İlgili kanun maddesinde ‘aydınlatma faturası bütçeden ödenir’ ifadesinin ‘ısınma-soğutma faturalarının bütçeden ödenemeyeceği’ anlamı taşımadığını ifade ettik.

> Bakanlık olarak Diyanet’e ‘aydınlatma ve diğer sayacın yani her iki faturanın genel bütçeden ödenebileceğini, İlgili yasada buna engel teşkil edecek herhangi bir metnin olmadığını’ ifade ettik

> Bakanlık olarak ‘ısınma-soğutma sayaç aboneliğinin din görevlisinin adına kayıtlı olmasını asla kabul edilemez olduğunu, Bakanlık olarak böyle bir talimatımızın olmadığını ve 657 sayılı kanuna da aykırı bir uygulama olduğunu’ ifade ettik.

> Bakanlık olarak görüşümüz: Hiçbir makam, amir, din görevlisine cami elektrik aboneliğini imamın adına yaptırması için baskı yapamaz, savunma isteyemez, inceleme başlatamaz.

> Diyanet gerek aydınlatma gerek ısıtma-soğutma her iki sayacın faturasını Maliye Bakanlığı’ndan gelen ödenekle ödeyebilir. Buna mani bir durum yok.

> Biz Bakanlık olarak Türkiye’deki tüm camilerin ayrıntılı bir şekilde elektrik borç listesini Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine verdik. Maliye Bakanlığı’ndan ödenek istendiği zaman yıllık tahmini tüketim göz önüne alınarak ödenek istendiği taktirde hem aydınlatmanın hem de diğer ısıtma-soğutma faturalarının gayet rahatlıkla ödenebileceğini ifade ettik.

Yapılan görüşmede Bakan yardımcısı, sorunun kaynağının kendi bakanlıkları olmadığını, Maliye Bakanlığından diyanete gönderilen ödenekle her iki sayacın faturasının bedelinin ödenebileceğini, din görevlilerinin ikinci sayaç aboneliğinin kendi üzerlerine almalarının kesinlikle yanlış olduğunu, bu konuda herhangi bir baskı yapılamayacağını, konunun çözümü için herhangi bir yasal düzenlemeye zaten ihtiyaç olmadığını, İlgili kanun maddelerinin Diyanet İşleri Başkanlığına kendi bütçesinden her iki sayaç faturasını da ödeyebilme yetkisi verdiğini ifade ettiler.

Bakan Yardımcısının bu ifadelerinden sonra şu soruların cevapları daha da önemli hale geldi:

1- Başkanlık yetkililerimizin Din görevlilerimize ‘biz sadece aydınlatma faturasını öderiz diğerine karışmayız’ görüşü ve talimatı neye dayanılarak yapıldı .

2- ‘İkinci abonelik (ısınma soğutma) kendi üzerinize yapacaksınız’ baskısı hangi kanun veya hangi yasal düzenlemeye dayanılarak yapıldı.

3- Madem ilgili yasalarda aydınlatma gibi ısıtma ve Soğutmanın da bütçeden ödenebileceği vardı, bugüne kadar bu madde neden uygulanmadı ve bir çok din görevlimiz büyük sıkıntılara maruz kaldı.

4- Görevli bulunduğu caminin sayaçlarını ayırmadığı için yani iki sayaç aboneliği yaptırmadığı için savunması istenen veya soruşturma geçiren görevlilerimizin bakanlığın bu ifadelerinden sonra durumu ne olacak?
Mil-Diyanetsen olarak ; Bakan yardımcısıyla yapmış olduğumuz bu görüşmenin ayrıntılarını Başkanlığımız yetkilileriyle de görüşecek ve camii Kur’an kursu elektrik problemi hususunda en yakın zamanda olumlu bir adımın atılmasını sağlayacağız inşaallah.

Powered By aSa